BNI MEGA STARS CHAPTER

  • Quản lý WebSite
  • Mr: Tăng Thế Danh
  • 0908 808 272
  • danh@channhan.com
  • www.bnimegastars.com
    • Email Ban Điều Hành
    • Chủ Tịch: lt@bnimegastars.com
    • Phó Chủ Tịch - Trưởng ban Hội Viên: hv@bnimegastars.com
    • Tổng Thư Ký: tk@bnimegastars.com
    • Trưởng ban Đào Tạo: dt@bnimegastars.com
    • Trưởng ban Định Hướng: dh@bnimegastars.com
    • Trưởng ban Web Master: wm@bnimegastars.com
    • Trưởng ban Khách Mời: km@bnimegastars.com
    • Trưởng ban Sự Kiện: sk@bnimegastars.com
    • Trưởng ban Phát Triển: pt@bnimegastars.com
Họ và tên(*)
E-Mail(*)
Điện thoại(*)
Địa chỉ(*)
Yêu cầu(*)
Mã code(*)