BNI MEGA STARS CHAPTER

 • Quản lý WebSite
 • Mr: Tăng Thế Danh
 • 0908 808 272
 • danh@channhan.com
 • www.bnimegastars.com
  • Email Ban Điều Hành
  • Chủ Tịch: lt@bnimegastars.com
  • Phó Chủ Tịch - Trưởng ban Hội Viên: hv@bnimegastars.com
  • Tổng Thư Ký: tk@bnimegastars.com
  • Trưởng ban Đào Tạo: dt@bnimegastars.com
  • Trưởng ban Định Hướng: dh@bnimegastars.com
  • Trưởng ban Web Master: wm@bnimegastars.com
  • Trưởng ban Khách Mời: km@bnimegastars.com
  • Trưởng ban Sự Kiện: sk@bnimegastars.com
  • Trưởng ban Phát Triển: pt@bnimegastars.com
Họ và tên(*)
E-Mail(*)
Điện thoại(*)
Địa chỉ(*)
Yêu cầu(*)
Mã code(*)