Góc Chia Sẻ

Chia sẻ của Anh Nguyễn Duy Nhân - Chủ Tịch BNI MeGaStars Chapter Nhiệm Kỳ 5
30-03-2016 05:07:31
Chia sẻ của anh Nguyễn Duy Nhân – Chuyên gia Marketing Chiến Lược & Quản Trị Cuộc Đời – Giám Đốc..
Chia sẻ của KTS Trần Văn Cư với BNI MeGaStar
30-03-2016 04:27:48
[Chia sẻ của KTS Trần Văn Cư - Giám Đốc Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật và Xây dựng Quốc tế I.C.P - Cựu..
Chia Sẻ của Anh Danh - Trà Chân Nhân với BNI MegaStars
07-03-2016 12:33:29
[Chia sẻ của Anh Tăng Thế Danh (Danh Trà) - Giám Đốc Thương Hiệu Trà Chân Nhân - Trưởng ba..