Thành tích

GIẢI THƯỞNG " PLATINUM CHAPTER CỦA NĂM"  NĂM 2015, 2016

Thành tích của Chapter: 

§ Số lượng Hội viên  (59 hội viên)

§ Số lượng Refferal/hội viên/tuần cao nhất ( 1.8 Refs/hv/tuần)

§ Số lượng khách mời cao: 30 Khách mời/tuần

§ Tỉ lệ tham dự hàng tuần cao nhất: 95%

§ Doanh số năm 2015 đạt: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

CÁC GIẢI THƯỞNG KHÁC CỦA MEGA STARS CHAPTER

§ Giải thưởng Platinum Chapter 2015: một giải thưởng danh giá của BNI thế giới trao tặng cho chapter trên 50 hội viên duy trì liên tục 3 tháng.

§ Giải thưởng Platinum Chapter 2016

§ Anh Ngô Nhật Thăng: Giám đốc Vùng HCM 01 BNI Việt Nam

§ Anh Trần Văn Cư: Giám Đốc Hỗ Trợ BNI Việt Nam

§ Anh Nguyễn Trường Thịnh : Hội Viên Vàng BNI Việt Nam

§ Chị Sầm Như Lan : Hội Viên Vàng BNI Việt Nam